ARAMA
Şefaatli Belediyesi

Tarihçe

Geri

Tarihçe

İlçemiz, Delice Irmağına bakan küçük bir vadi üzerine tren istasyonu olarak kurulmuş daha sonra gelişmiştir. Elimizdeki kayıtlardan, bugünkü Şefaatli'yi kısaca tanıtacak olursak; Bozok Sancağının Kızılkoca ilçesine bağlı bir köy olarak görüyoruz. Kızılkoca 1927-1928 yıllarında bir bucak merkezi haline getirilmiştir.

Kızılkoca' nın bu durumu Cumhuriyet döneminden sonra 1945 yılına kadar devam etmiş, 01/08/1945 tarihinde Yerköy ilçesinin kuruluşuyla Kızılkoca bucak olarak bu ilçeye bağlanmıştır. 1928 yılında Ankara-Kayseri demiryolunun bu bölgeden geçmesi ve tren istasyonunun kurulması üzerine 1933 yılında Kızılkoca bucak merkezi Şefaatli' ye taşınmıştır. 01/06/1954 tarihinde Kızılkoca bucağı Yerköy ilçesinden ayrılmış, burada merkezi Şefaatli olmak üzere 6321 Sayılı Kanun ile ilçe teşkilatı kurulmuştur.

1954 yılından bu güne kadar konumunu devam ettiren ilçe, son 15 yıl içerisinde her alanda görülen gelişme neticesinde şirin bir kent görünümüne bürünmüştür.

Şefaatli adının verilişi ile ilgili olarak bir rivayete göre Selçuklu Türkleri Anadolu'yu Türkleştirirken Beyaz atlı bir Türk akıncısı, şafak vakti beyaz atı ile Şefaatli'ye bakan hakim tepelerde görünür ve uzun süre vadiyi gözetleyerek yöre halkını korurmuş. Şafak atlı akıncının görülmesi ile birlikte bu bölgedeki eşkıyalar buradan uzaklaşırlarmış; Çünkü masumlara zarar veren eşkıyaları şafak atlı akıncı cezalandırırmış. Efsaneye göre Şafak atlının şafak vakti görüldüğü yer anlamındaki isim, Şefaatli ilçemizin adı olarak o yıllarda verilmiştir.

Diğer bir rivayete göre: Bölgemizde, Hz. Muhammed'in şefaatini kazanmış bir büyüğün yaşadığına inanılmaktadır. Bundan dolayı, şefaat edilenlerin yaşadığı yer anlamına gelen Şefaatli adı, ilçemize verilmiştir.