ARAMA
Şefaatli Belediyesi

DOĞAL GAZ GÜZARGAH HARİTASI

Geri

DOĞAL GAZ GÜZARGAH HARİTASI

1 Ocak 2022

Şefaatli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Yozgat ve Kırşehir İlleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli haritada gösterililen güzargaha isabet eden taşınmazlar  ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler ,ulaşım yolları , enerji nakil hatları , katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması ; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 30/12/2016 tarihli ve 34161 sayılı yazısı üzerine , 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu ' nca 23/01/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.